Πώς διαμορφώνεται η βαθμολογική κλίμακα;

H βαθμολογική κλίμακα με βάση την οποία υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του Προγράμματος Σπουδών προσδιορίζεται με τους χαρακτηρισμούς:
Καλώς (5-6.49)
Λίαν Καλώς (6.5-8.49)
Άριστα (8.5-10)

Main Menu