Όταν κάποιος καθηγητής που επιβλέπει μια διπλωματική εργασία επανειλημμένως δεν απαντά στα e-mail και παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πού μπορώ να απευθυνθώ;

Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Συντονιστή, την Κοσμητεία και το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών.

Main Menu