Μπορούμε να αξιολογήσουμε τους καθηγητές και τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και εάν ναι, με ποιον τρόπο;

Η ανεξάρτητη μονάδα του ΕΑΠ, η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης δίνει αυτή τη δυνατότητα στους φοιτητές. Ειδικότερα, οι στόχοι της Μ.Ε.Α.Ε. αφορούν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Ε.Α.Π. και πιο συγκεκριμένα των διδασκόντων, των Θ.Ε, του εκπαιδευτικού υλικού και των διοικητικών υπηρεσιών. Κάθε χρόνο, την περίοδο Απριλίου – Μαΐου και μετά από σχετική ανακοίνωση στην κεντρική ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. www.eap.gr μπορείτε μέσα από τον υπερσύνδεσμο http://axiologisi.eap.gr να συμμετέχετε στην ηλεκτρονική αξιολόγηση εισάγοντας τα προσωπικά σας στοιχεία για τις υπηρεσίες του Ε.Α.Π. (portal κ.α.).

Main Menu