Αν ενδιαφέρομαι να δανειστώ ένα βιβλίο ή μια διπλωματική εργασία ή ακόμα και άρθρα, βιβλία και ψηφιακό υλικό από άλλες βιβλιοθήκες, με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Μπορείτε να επισκέπτεστε τον σύνδεσμο Βιβλιοθήκη στο http://lib.eap.gr/ για να επικοινωνήσετε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της.

Main Menu