Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω;

Για τυχόν απορίες και προβλήματα σχετικά με τη ΘΕ, επικοινωνήστε με τον Καθηγητή- Σύμβουλο σας.
Για να ενημερωθείτε για τις ανακοινώσεις προς τους φοιτητές μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.eap.gr) επιλέγοντας τους συνδέσμους Ανακοινώσεις και Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter).

Main Menu