Εάν θέλω να προετοιμαστώ για την επόμενη ΘΕ, από πού θα μπορούσα να προμηθευτώ τα βιβλία;

Oι φοιτητές λαμβάνουν το διδακτικό υλικό για την / τις ΘΕ που έχουν επιλέξει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Ωστόσο, όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα βιβλία άλλων ΘΕ, θα πρέπει να απευθύνονται στη δανειστική βιβλιοθήκη στο http://lib.eap.gr/ του Πανεπιστημίου, προκειμένου να δανεισθούν τα βιβλία που επιθυμούν.

Main Menu