Ανακοίνωση προς υποψήφιους φοιτητές κατηγορίας Β

Οι θέσεις του Προγράμματος Σπουδών θα καλυφθούν από υποψηφίους της Κατηγορίας Γ, οι οποίοι θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ στις 15 Απριλίου 2013 για επιπλέον πληροφορίες.

Main Menu