Αντιγραφή- Λογοκλοπή

Η αντιγραφή και η λογοκλοπή τιμωρούνται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται αντιγραφή ή/και λογοκλοπή από το σύστημα Turnitin ή/και από τον διδάσκοντα, γίνεται επικοινωνία του διδάσκοντα με τον φοιτητή, ενημερώνεται ο Συντονιστής και ο Διευθυντής Σπουδών του προγράμματος, ενώ η ΓΕ μηδενίζεται ή βαθμολογείται αναλόγως. Η Κοσμητεία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και εφόσον παραπεμφθεί το θέμα σε αυτήν μπορεί, αν το κρίνει απαραίτητο, να επιβάλει πειθαρχικές ποινές για θέματα αντιγραφών. 

Main Menu