Τι είναι οι πύλες και ποια η χρησιμότητα τους για τους φοιτητές;

Οι πύλες που λειτουργούν στις περιφέρειες της χώρας αποτελούν καινοτομική δράση του ΕΑΠ στο πλαίσιο ενίσχυσης της δια βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας και του εύρους παρεχόμενων υπηρεσιών στους φοιτητές του Ε.Α.Π (ως Πύλη γνώσης). Στους χώρους κάθε πύλης-πόλου του Ε.Α.Π. δίνεται η δυνατότητα για τις αναγκαίες συναντήσεις μεταξύ των φοιτητών και καθηγητών ενώ παράλληλα υπάρχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του Ε.Α.Π. και σε υλικο-τεχνική υποδομή στήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Main Menu