Ποια είναι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών του ΕΑΠ;

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων για τα Προγράμματα Σπουδών (Προπτυχιακά / Μεταπτυχιακά με ετήσιες και εξαμηνιαίες Θ.Ε.) καθώς και για τις Μεμονωμένες Θ.Ε. ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα προκειμένου να ενημερώνονται για τις ημερομηνίες υποβολής.
 
Η φόρμα της αίτησης διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ.

Main Menu