Πότε ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος;

Εκτύπωση

Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου.