Πότε ανακοινώνονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής των Τελικών – Επαναληπτικών Γραπτών Εξετάσεων;

Οι ημερομηνίες των Τελικών – Επαναληπτικών Εξετάσεων ανακοινώνονται το Μάρτιο κάθε έτους.  

Main Menu