Αίθουσες Διδασκαλίας του ΕΑΠ

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε αίθουσα διδασκαλίας μπορείτε να δείτε πατώντας την πινέζα στο χάρτη ή το κουμπί που βρίσκεται πάνω αριστερά στο χάρτη.