Βιβλιοθήκη

Ιστοσελίδα: lib.eap.gr

Email: library[at]eap.gr

Τηλ: +30 2610 367830
Fax: +30 2610 367123

  

ΤΜΗΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Τηλ: +30 2610 367830 - Fax: 2610 367123

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εξ @ποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
Πατρών Κλάους 183
ΤΚ  26335
Πάτρα

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης
Ανδριανή Ζαφειροπούλου
e-mail: azafeirop[at]eap.gr - Tηλ.: +30 2610 367822 - Fax: +30 2610 367123


ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αλεξοπούλου Νικολέτα
e-mail: nalexop[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367828 - Fax: +30 2610 367123

Κοτσώνη Στέλλα
e-mail: skotsoni[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367819 - Fax: +30 2610 367123

Κωστοπούλου Σπυριδούλα
e-mail: skostopoul[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367827 - Fax: +30 2610 367123

Μανιάς Δημοσθένης 
e-mail: dmanias[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367825 - Fax: +30 2610 367123

Μπερδέση Μαρία
e-mail: mberdesi[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367824 - Fax: +30 2610 367123

Παπαδοπούλου Αλεξία
e-mail: apapadop[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367831 - Fax: +30 2610 367123 

Παπαδοπούλου Νίκη
e-mail: papadop[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367829 - Fax: +30 2610 367123

Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας
e-mail:lpapachristopoulos[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367821- Fax: +30 2610 367123

Σεφερλή Ιωάννα
e-mail: seferli[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367818 - Fax: +30 2610 367123 

Τσάκα Κωνσταντίνα 
e-mail: k.tsaka[at]eap.gr - Τηλ. +30 2610 367826 - Fax: +30 2610 367123 

Βιβλιοθήκη

 

Main Menu