Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού

e-mail: tdy[at]eap.gr
Η Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού είναι αρμόδια για την αποστολή του διδακτικού υλικού στα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού προσωπικού και στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επιπροσθέτως καταγράφει και ταξινομεί το αποθηκευμένο διδακτικό υλικό και παρακολουθεί την πορεία των εκδόσεων.

 

Υπεύθυνος Μονάδας Διακίνησης Διδακτικού Υλικού

 Γιώργος Μπούσιος

e-mail: bousios[at]eap.gr - Τηλ.: 2610 367377 - Fax: 2610 367116

 

A.Γραφείο Διακίνησης Διδακτικού Υλικού 

- Υπεύθυνος για την αποστολή διδακτικού υλικού σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

- Υπεύθυνος Aποστολής διδακτικού υλικού στα Μέλη ΣΕΠ
Νίκος Παπαναστασόπουλος
e-mail: npapanas[at]eap.gr - Τηλ.: 2610 367722 - Fax: 2610 367122

 

- Υπεύθυνη για την αποστολή διδακτικού υλικού στα Προγράμματα Σπουδών: «Ισπανική Γλώσσα & Πολιτισμός» (ΙΣΠ), «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ), «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ), ΑΓΓ, ΓΑΛ, ΓΕΡ, ΟΡΘ
Ευγενία Βερυκίου 
e-mail: verikiou[at]eap.gr -  Τηλ.: 2610 367724 - Fax: 2610 367122

  

-Υπεύθυνη για την αποστολή διδακτικού υλικού στα Προγράμματα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (ΔΕΟ), «Πληροφορική» (ΠΛΗ) & «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ), ΔΤΕ, ΔΠΜ, ΤΡΑ, ΔΜΥ

- Υπεύθυνη Πωλήσεων εκδόσεων του ΕΑΠ
Κονδυλία Κανελλοπούλου  & ΔΥΥ
e-mail: kanelopl[at]eap.gr - Τηλ.: 2610 367727 - Fax: 2610 367122

 

Β. Επιμέλεια - Αποστολή Διδακτικού Υλικού 

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος

email: tpanagiot[at]eap.gr, τηλ.: 2610 367726

Ανδρέας Κοτσώνης
τηλ.: 2610 367726

Μαρίνα Καραπαπά
τηλ.: 2610 367726

Αλέξανδρος Μπαρούσης
τηλ.: 2610 367726

 

Γ. Εκτυπωτικό κέντρο

Γεώργιος Αναγνόπουλος 

Τηλ.: 2610 367993

Main Menu