Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού

 

e-mail: tdy[at]eap.gr
Η Μονάδα Διακίνησης Διδακτικού Υλικού είναι αρμόδια για την αποστολή του διδακτικού υλικού στα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού προσωπικού και στους φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Επιπροσθέτως καταγράφει και ταξινομεί το αποθηκευμένο διδακτικό υλικό.

 

Υπεύθυνος Μονάδας Διακίνησης Διδακτικού Υλικού

Γιώργος Μπούσιος

e-mail: bousios[at]eap.gr - Τηλ.: 2610 367377 - Fax: 2610 367116

 

A. Γραφείο Διακίνησης Διδακτικού Υλικού 

- Υπεύθυνος για την αποστολή διδακτικού υλικού σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τα μέλη ΣΕΠ

- Υπεύθυνος Πωλήσεων εκδόσεων του ΕΑΠ

Νίκος Παπαναστασόπουλος
e-mail: npapanas[at]eap.gr - Τηλ.: 2610 367722 - Fax: 2610 367122

 

Β. Επιμέλεια - Αποστολή Διδακτικού Υλικού 

Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος
email: tpanagiot[at]eap.gr, τηλ.: 2610 367726

Ανδρέας Κοτσώνης
τηλ.: 2610 367726

Μαρίνα Καραπαπά
τηλ.: 2610 367726

Αλέξανδρος Μπαρούσης
τηλ.: 2610 367726

Γεώργιος Αναγνόπουλος 
τηλ.: 2610 367726

Δημήτρης Οικονόμου
τηλ.: 2610 367726

 

Main Menu