ΙΣΠ10: Eκμάθηση της Ισπανικής Γλώσσας: Επίπεδο Ι

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται:
Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η διεύρυνση του λεξιλογίου και ταυτόχρονη εμβάθυνση των γνώσεων του φοιτητή στα γραμματικά φαινόμενα και στον Ισπανόφωνο πολιτισμό.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, και σε σχέση με την Ισπανική Γλώσσα,  ο φοιτητής-τρια αναμένεται να,
- Έχει  εμπεδώσει  βασικά μορφοσυντακτικά φαινόμενα
-  Έχει διευρύνει το λεξιλόγιό του
-  Κατανοεί ένα κείμενο σε απλή γλώσσα και να αναπτύσσει ικανοποιητικά την κεντρική του ιδέα

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Συνδυαστική εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής, ομιλίας και ακοής με χρήση αυθεντικών κειμένων σε γλώσσα απλή, καθομιλουμένη
β) Μεθοδολογία επικοινωνίας με συνδυαστική διδασκαλία γραμματικής, συντακτικού και προφοράς με πρακτική εξάσκηση και με χρήση ακουστικών μέσων
γ) Οδηγίες στα Ελληνικά - Μελέτη και ασκήσεις στην Ισπανική Γλώσσα.

Διδακτικό Υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu