ΙΣΠ12: "Kατανόηση της Γλώσσας και του Πολιτισμού: Από τα Λατινικά στη Σύγχρονη Iσπανική Γλώσσα"

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Γενικών Γνώσεων (ΓΓ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,
- Να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστημονική μελέτη της γλώσςας και να αναδείξει την αλληλεπίδραση της πολιτισμικής και της γλωσσικής δομής.
- Να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο κοινωνία και γλώσςα διαμορφώνουν την πολιτισμική πραγματικότητα.
- Να Παρουσιάσει την προέλευση της Ισπανικής γλώσσας και τη διαχρονική της εξέλιξη και τη χρήση της στον Ισπανόφωνο κόσμο.
- Να διερευνήσει τη χρήση της γλώσσας στο κοινωνικό πλαίσιο και την επίδραση των πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία, ιδίως στην επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια αναμένεται  ΝΑ:
- Αντιλαμβάνεται  έννοιες-κλειδιά  της  Γλωσσολογίας , το είδος και τη φύση διάφορων γλωσσικών δεδομένων  και  τα κύρια συστατικά της γλωσσικής δομής
- Έχει αποκτήσει γνώσεις των διαφόρων επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης, όπως  της φωνητικής, της φωνολογίας, της  μορφολογίας,  κλπ
- Έχει  κατανοήσει  βασικές μεθόδους της Κοινωνιογλωσσολογίας για την ερμηνεία της γλωσσικής συμπεριφοράς και  για την επίδραση  πολιτιστικών παραγόντων στην επικοινωνία
- Είναι σε θέση  να εξηγήσει επιστημονικά, χαρακτηριστικά γλωσσικά φαινόμενα της  διαχρονικής εξέλιξης  από  τα Λατινικά στη Σύγχρονη Ισπανική.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Στοιχεία γλωσσολογίας
β) Εξέλιξη της γλώσσας από τη λατινική έως τη σύγχρονη ισπανική
γ) Εισαγωγή στην κατανόηση των πολιτισμών
δ) Επιδράσεις της λστινικής λογοτεχνίας στην ισπανική

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!