ΙΣΠ21: Ιστορία της Ισπανίας

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ21

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Ισπανίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα:Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ο φοιτητής-τρια αναμένεται ότι,
- Θα έχει  σφαιρική γνώση  της ιστορικής εξέλιξης της Ισπανίας και των διακριτών κοινωνικών, πολιτικών και πολιτειακών της δομών
- Θα είναι σε θέση να  περιγράφει και να εξηγεί  με επιστημονική ορολογία τα ιστορικά γεγονότα-σταθμούς  στην πορεία του ισπανικού έθνους,  τις επιπτώσεις τους στη  διακυβέρνηση της χώρας, όπως και στην  κοινωνική, πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της
- Θα έχει ολοκληρωμένη γνώση των ιστορικών δεσμών-σχέσεων της  Ισπανίας με την Ισπανόφωνη Αμερική
- Θα χρησιμοποιεί την κατάλληλη μεθοδολογία για να αναλύει έργα αναφοράς της Ισπανικής Ιστοριογραφίας, ώστε  να προσεγγίζει με κριτικό πνεύμα τις σύγχρονες εξελίξεις στη χώρα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Από τα Προϊστορικά χρόνια έως το τέλος του Μεσαίωνα, Αραβικά Βασίλεια
β) Από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα
γ) Από το 19ο αιώνα έως σήμερα

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu