ΙΣΠ22: Πολιτισμός της Ισπανίας

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,
- Μελέτη των περιόδων που αποτελούν τον Ισπανικό πολιτισμό.
- Παρουσίαση της σημαντικότερης πολιτιστικής παραγωγής κάθε περιόδου.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της  ΘΕ, ο φοιτητής-τρια αναμένεται να,
- Έχει αποκτήσει σφαιρική και ολοκληρωμένη γνώση για τη διαχρονική πορεία-εξέλιξη του  Πολιτισμού της Ισπανίας από την Προϊστορία έως τη Σύγχρονη εποχή
- Γνωρίζει το πλαίσιο της ισπανικής  πολιτισμικής παραγωγής στις διάφορες περιόδους και στα βασικά πεδία  (γράμματα, τέχνες, επιστήμες)
- Έχει εξοικειωθεί με αντιπροσωπευτικά έργα της  ισπανικής διανόησης-δημιουργίας (λογοτεχνία, θέατρο, φιλοσοφία,  ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική),
- Είναι σε θέση να εντάσσει τα ανωτέρω έργα στο ιστορικό τους πλαίσιο και να διακρίνει τους  παράγοντες  που τα επηρέασαν (κοινωνικούς, θρησκευτικούς, πολιτικούς,  οικονομικούς)
- Έχει γενικές  ιστορικές γνώσεις για  τους   κυριότερους κοινωνικούς και πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας (θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, νομικούς)  
- Έχει αναπτύξει ζωντανή επαφή με  το λαϊκό πολιτισμό της Ισπανίας (ήθη- έθιμα, παραδόσεις, κλπ), με την ισπανική μουσική (θρησκευτική, κλασική, παραδοσιακή, έντεχνη)  και με τη σύγχρονη πολιτιστική δραστηριότητα στη χώρα (θέατρο, χορός, κινηματογράφος κλπ)

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από τα αρχαία χρόνια μέχρι και τα αραβικά βασίλεια
β) Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: η πολιτισμική εξέλιξη από την Αναγέννηση έως το 19ο αιώνα
γ) Ιδέες, τέχνες και επιστήμες: από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Στο δεύτερο έτος σπουδών o φοιτητής πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΙΣΠ21 και έπειτα τη ΘΕ ΙΣΠ22 ή να τις επιλέξει και τις δύο ταυτόχρονα.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!