ΙΣΠ30: Λογοτεχνία Ισπανίας Ι

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ30

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η ουσιαστική προσέγγιση της ισπανικής λογοτεχνίας της αντίστοιχης περιόδου (από το Μεσαίωνα μέχρι και το Διαφωτισμό) μέσα από την άμεση επαφή με την ίδια τη λογοτεχνική παραγωγή, όσο και μέσα από τη μελέτη του γενικότερου ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ οι φοιτητές-τριες,
- Θα έχουν κατανοήσει τον ιστορικό τρόπο ύπαρξης και εξέλιξης της ισπανικής λογοτεχνίας από τις απαρχές της μέχρι την εμφάνιση του Ρομαντισμού
- Θα έχουν αποκτήσει μια συνθετική γνώση της λογοτεχνικής παραγωγής αυτής της περιόδου
- Θα εξοικειωθούν με τη λογοτεχνική γλώσσα, τις υφολογικές παραλλαγές, τα λογοτεχνικά είδη και θα γνωρίσουν τoυς σημαντικότερους συγγραφείς και έργα,  καθώς επίσης και τα κυρίαρχα καλλιτεχνικά-λογοτεχνικά ρεύματα της περιόδου
- Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα μιας κριτικής σύλληψης της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει τη λογοτεχνία αυτής της περιόδου με την ευρύτερη κοινωνικό-ιστορική πραγματικότητα,  καθώς επίσης και με άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας
- Θα μπορούν να χρησιμοποιούν το corpus των αποκτημένων γνώσεων και δεξιοτήτων για μια ουσιαστικότερη ανάλυση, κατανόηση, ερμηνεία, σύγκριση των λογοτεχνικών κειμένων αυτής της περιόδου, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Από το Μεσαίωνα έως το 19ο αιώνα (Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu