ΙΣΠ31: Πολιτισμός της Λατινικής Αμερικής

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: 
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι η εισαγωγή στην πολιτιστική παράδοση της Λατινικής Αμερικής

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/-τρια  αναμένεται να αποκτήσει,
- Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης του πολιτισμού της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβική περίοδο μέχρι και τα τέλη του 20ου  αιώνα,
- Βασική γνώση του ιστορικού, κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού  πλαισίου της περιοχής,
- Εξοικείωση  με σημαντικά πολιτισμικά έργα της εποχής
- Ικανότητα να αναλύει τα πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Προκολομβιανοί πολιτισμοί (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας)
β) Περίοδος της αποικιοκρατίας (από το 16ο αιώνα έως το 19ο αιώνα)
γ) Σύγχρονη περίοδος (από το 19ο αιώνα έως σήμερα)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!