ΙΣΠ32: Ιστορία των χωρών της Λατινικής Αμερικής

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Yποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΑΡΓΚΑΣ – ΕΣΚΟΜΠΑΡ ΑΡΤΟΥΡΟ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: O σκοπός της ΘΕ είναι η επισκόπηση της Ιστορίας της Λατινικής Αμερικής από την προκολομβιανή εποχή μέχρι σήμερα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/-τρια αναμένεται να αποκτήσει:
- Ολοκληρωμένη γνώση της ιστορικής εξέλιξης της Λατινικής Αμερικής από την Προκολομβική Περίοδο μέχρι και το τέλος του 20ου  αιώνα,
- Βασική γνώση του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτικού και γενικότερου πολιτιστικού  πλαισίου, στο οποίο έλαβαν χώρα τα ιστορικά γεγονότα στις διάφορες περιόδους,
- Εξοικείωση  με σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της εποχής
- Ικανότητα να αναλύει τα ιστορικά φαινόμενα που παρουσιάζονται στη Λατινική Αμερική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Προκολομβιανή περίοδος (Μάγιας, Αζτέκοι, Ίνκας)
β) Αποικία (16ος έως 19ος αιώνας). Αγώνας των αποικιών για ανεξαρτησία
γ) Από τον 19ο αιώνα έως σήμερα. Διαμόρφωση και εξέλιξη των χωρών-κρατών

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

Main Menu