ΙΣΠ40: Λογοτεχνία Ισπανικής ΙΙ

Εκτύπωση

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ41, ΙΣΠ42, ΕΚΠ61

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια θα,
- Έχει αποκτήσει  σφαιρική γνώση  της λογοτεχνικής παραγωγής στην Ισπανία κατά το 19o και 20ό  αιώνα
- Έχει εξοικειωθεί με τη λογοτεχνική γλώσσα, τα κύρια λογοτεχνικά ρεύματα και τα θέματα των διαφορετικών σχολών της Νεωτερικότητας και της Μετανεωτερικότητας
- Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς της κάθε περιόδου και με τα αντιπροσωπευτικά έργα τους
- Μέσω της μελέτης των πρωτοτύπων κειμένων, καθώς και των τεκμηριωμένων αναλύσεων τους που απαντώνται στα βιβλία υποχρεωτικής μελέτης, έχει απευθείας και «ζωντανή» επαφή με την ισπανική λογοτεχνική πραγματικότητα των δύο τελευταίων αιώνων
- Και κυρίως, έχει αποκομίσει βαθιά γνώση των ιδιαίτερων σχέσεων που υφίστανται μεταξύ της λογοτεχνίας και του ευρύτερου ιστορικού, κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου της κάθε εποχής.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Από το 19ο αιώνα έως τη σύγχρονη εποχή (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!