ΙΣΠ41: Λογοτεχνία Λατινικής Αμερικής Ι

Κωδικός ΘΕ: ΙΣΠ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ:
Κατ’ επιλογήν των ΙΣΠ40, ΙΣΠ42, ΕΚΠ61

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Υποβάθρου (Υ)

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική & Ισπανική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ, ο φοιτητής-τρια θα μπορεί να,
- Έχει εξοικειωθεί με την εξέλιξη  της Ισπανοαμερικανικής Λογοτεχνίας από την προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα σε σχέση και με το ευρύτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής
- ΄Εχει εξοικειωθεί με τις σημαντικότερες περιόδους και τα καλλιτεχνικά/λογοτεχνικά κινήματα και ρεύματα  που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την Ισπανοαμερικανική Λογοτεχνία από την προκολομβιανή περίοδο έως και τον 19ο αιώνα
- Έχει εξοικειωθεί με τους σημαντικότερους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικά έργα τους αυτής της περιόδου
- Αναλύει λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής
- Συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ιδίων ή διαφορετικών λογοτεχνικών κινημάτων/ρευμάτων/συγγραφέων  χρησιμοποιώντας την κατάλληλη  μεθοδολογία και ορολογία της σύγχρονης λογοτεχνικής κριτικής.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: α) Από την αποικία έως το 19ο αιώνα (ποίηση, πεζογραφία, θέατρο)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu