ΔΓΡ53: Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΑΡΑΝΤΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μία στέρεη γνώση στη θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του ποιητικού και πεζογραφικού λόγου. Θα αναπτυχθούν οι έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του τρόπου και του χρόνου που συγκροτούν ένα πεζογραφικό κείμενο ως βασικά δομικά του στοιχεία. Στόχος της συγκεκριμένης Ενότητας είναι, επίσης, να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκή γνώση της ποίησης ως προς την ιστορική της εξέλιξη και τα ποιητικά είδη, καθώς και ως προς τη στιχουργική της διάσταση από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα (παραδοσιακός-αυστηρά έμμετρος, ελευθερωμένος στίχος, ελεύθερος στίχος, ποίηση σε πεζό λόγο).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τα δομικά στοιχεία του πεζού και του ποιητικού λόγου

  • Μελετούν και να εμβαθύνουν στα βασικά στοιχεία της γλώσσας και της θεματικής πεζών και ποιητικών κειμένων, σε συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους

  • Αξιολογούν τα βασικά στοιχεία της μορφολογίας πεζών και ποιητικών κειμένων, σε συνάρτηση με την ιστορικότητα και την τεχνοτροπία τους.

  • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και ποιητών

  • Ασκηθούν μέσα από τη λογική του Εργαστηρίου στην παραγωγή και σύνθεση δικών τους πρωτότυπων λογοτεχνικών κειμένων (πεζού και ποιητικού λόγου)

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Ο επιστημονικός κλάδος της αφηγηματολογίας: θεωρητική και μεθοδολογική προσέγγιση της πράξης της αφήγησης και των τρόπων εκφοράς του αφηγηματικού λόγου

  • Οι έννοιες του αφηγήματος, του αφηγητή, του σκηνικού, των χαρακτήρων, της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του τρόπου και του χρόνου

  • Ποίηση: ιστορική εξέλιξη, είδη, στιχουργική (παραδοσιακός και ελεύθερος στίχος). Σύνθεση ενός ποιητικού κειμένου, παραγωγή και σύνθεση λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu