ΔΓΡ55: Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές της λογοτεχνικής γραφής. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τη ΘΕ ΔΓΡ53 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων συγγραφέων και ποιητών όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σεμιναρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίσουν και να κατανοήσουν την ιστορία και τις ιδιαιτερότητες που διέπουν τη λογική των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής
  • Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη σύνθεση ενός λογοτεχνικού έργου (πεζού ή ποιητικού) και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού της γλώσσας
  • Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για την παραγωγή πρωτογενούς λογοτεχνικού έργου
  • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών πεζογράφων και ποιητών αλλά και συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και αναγνωστική - ερμηνευτική κοινότητα
  • Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και καθημερινής ενασχόλησης με τη λογοτεχνική γραφή
  • Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν (συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής.
  • Αντιδιαστείλουν και να αξιολογήσουν τη θετική ανατροπή που δυνητικά μπορεί να σημάνει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την εκπαιδευτική πράξη γενικότερα η εφαρμογή της λογικής των εργαστηρίων Δημιουργικής Γραφής, αλλά παράλληλα να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους ομοιογενοποίησης που ελλοχεύουν εάν επικρατήσει η κουλτούρα της οικονομικής αποτελεσματικότητας, η οποία υποβαθμίζει εν γένει την αξία και την προσφορά των Ανθρωπιστικών Επιστημών

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

  • Δοκιμές και άσκηση των φοιτητών στη δημιουργία λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

  • Δοκιμές και άσκηση των φοιτητών στη δημιουργία λογοτεχνικών και όχι μόνο κειμένων
  • Ανατροφοδότηση, σχολιασμός, επιμέλεια και εκ νέου δημιουργία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Βιογραφικά: 

Κώστας Αθ. Κρεμμύδας

Βαγγέλης Ραπτόπουλος

Νίκος Δαββέτας

Άννα Γρίβα

Κώστας Κατσουλάρης

Κολλιάκου Δήμητρα

Ματίνα Μόσχοβη

Γιώργος Παναγιωτίδης

Χάρης  Βλαβιανός

Μισέλ  Φάις

Main Menu