ΔΓΡ62: Δημοσιογραφικός Λόγος (ΜΜΕ, διαφήμιση)

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΕΛΠΙΔΑ ΒΟΓΛΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η μελέτη του λόγου (discours) του Τύπου και των ΜΜΕ μέσω της απόκτησης εξειδικευμένων και εις βάθος γνώσεων σε ό,τι αφορά: α) την ιστορική διάσταση του φαινομένου, β) την παρουσίαση των σύγχρονων μορφών και ειδών δημοσιογραφικού λόγου και του ρόλου τους στην λειτουργία της πολιτικής και την διαμόρφωση της κοινής γνώμης, και γ) τα χαρακτηριστικά και την πολιτική και κοινωνική λειτουργία του λόγου της διαφήμισης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Προσεγγίζουν με διεπιστημονικό τρόπο την ανάλυση του δημοσιογραφικού λόγου

 • Αναπτύσσουν κριτική σκέψη σε ό,τι αφορά τα μεγάλα και πολύπλοκα ζητήματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας.

 • Κατανοούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους όρους διαμόρφωσης των σύγχρονων μορφών και ειδών του δημοσιογραφικού λόγου

 • Ερμηνεύουν τον ρόλο και την λειτουργία του Τύπου και των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην λειτουργία της πολιτικής κατανοώντας τους όρους που διαμορφώνουν την πολύπλοκη και πολυδιάστατη σχέση τους.

 • Αποκτούν και καλλιεργούν περαιτέρω δεξιότητες σε επαγγελματικό επίπεδο εφόσον εργάζονται στον χώρο των ΜΜΕ και της διαφήμισης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οι ελληνικές εφημερίδες το 19ο και τον 20ο αιώνα: από την «εφημεριδογραφία» στη δημοσιογραφία: δημοσιογραφικά είδη – δημοσιογραφικός λόγος

 • Εφημερίδες, λογιοσύνη και λογοτεχνία

 • Σύγχρονος δημοσιογραφικός λόγος, προφορικότητα και γραμματισμός

 • Είδη: ειδησεογραφικός, σχολιογραφικός λόγος, τίτλοι, συνεντεύξεις

 • Λόγος στα ψηφιακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

 • Διαφημιστική κειμενογραφία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu