ΔΓΡ63: Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΘΑΡΡΕΝΟΣ ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στη ΘΕ αυτή αναλύονται τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (story crafting) και αναδεικνύεται η σημασία της παρουσίασης εναλλακτικών οπτικών εξέτασης ενός ζητήματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται και γίνεται ενδελεχής μελέτη της διαδικασίας μετατροπής μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρουν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και τεχνικές ψηφιοποίησης υλικού, συγχρονισμού και σκηνοθετικής προσέγγισης, δίνοντας έμφαση σε ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και αναζήτησης/ διανομής/ αναδιανομής ενός ψηφιακού υλικού. Η δημιουργική γραφή είναι ένας σχετικά νέος τομέας στην ελληνική ακαδημαϊκή και γενικότερα λογοτεχνική πραγματικότητα, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν συνδέεται με την Εκπαίδευση, καθώς αφενός συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων γραφής των μαθητών και, αφετέρου, στη διδακτική της σύνθεσης ενός γραπτού κειμένου είτε αυτό είναι λογοτεχνικό είτε όχι. Η σύνδεση αυτή απουσιάζει τόσο από τα Προγράμματα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και από την Τριτοβάθμια, εν μέρει. Η Θ.Ε. αυτή έρχεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • ορίζουν και αναγνωρίζουν τεχνικές, παραδείγματα και δομές ψηφιακής αφήγησης

 • αφηγούνται ιστορίες με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε.

 • κατηγοριοποιούν, περιγράφουν, συζητούν και αναπαράγουν ψηφιακές αφηγήσεις ανάλογα με την εκπαιδευτική τους χρησιμότητα

 • τροποποιούν υπαρκτά παραδείγματα ανάλογα με τις ανάγκες τους

 • αναδεικνύουν απόψεις, ιδέες και λογικές μέσω της ψηφιακής αφήγησης

 • υλοποιούν και συμμετέχουν σε προγράμματα (project) ψηφιακής αφήγησης

 • παρέχουν συγκειμενικές πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση

 • αναλύουν και διαφοροποιούν τις εκφάνσεις και περιπτώσεις ψηφιακής αφήγησης

 • προσαρμόζουν και συνδυάζουν διαφορετικές τεχνικές και διαφορετικά εργαλεία ΤΠΕ για τη δημιουργία σχεδίων ψηφιακής αφήγησης

 • σχεδιάζουν, δημιουργούν και αναπτύσσουν αυτόνομα σχέδια ψηφιακής αφήγησης

 • διευκολύνουν και συνεργάζονται με τους μαθητές για τη σχεδίαση, δημιουργία και ανάπτυξη σχεδίων ψηφιακής αφήγησης από τους τελευταίους

 • κρίνουν, αξιολογούν και επιβραβεύουν προσπάθειες των μαθητών τους σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τεχνικές δημιουργίας ιστοριών (storycrafting)

 • Μετατροπής μιας ιστορίας σε ψηφιακή αφήγηση

 • Εκπαιδευτικές εφαρμογές

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu