ΔΓΡ64: Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος στόχος της συγκεκριμένης Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών εκ του σύνεγγυς με τις βασικές τεχνικές του θεατρικού λόγου και του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου. Θα έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν από τις ΘΕ ΔΓΡ60 και ΔΓΡ61 μέσα τόσο από τη συστηματική διδασκαλία διακεκριμένων θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων του κινηματογράφου και της τηλεόρασης - διαδικτύου όσο και με τη διά ζώσης παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα είναι σε θέση να:

 • Θέτουν ουσιαστικά ερωτήματα που αφορούν τη δομή της δραματουργίας και τη σύνθεση ενός θεατρικού έργου ή ενός κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου, αλλά και να αντιλαμβάνονται την ανυπέρβλητη αξία του χειρισμού των διαφορετικών γλωσσικών τρόπων που χαρακτηρίζουν τα είδη αυτά

 • Ασκηθούν στις σύνθετες δυσκολίες που εγείρονται από τις προσωπικές επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, σκηνικού, χαρακτήρων πλοκής, εσωτερικού ρυθμού, ελεύθερου στίχου, ομοιοκαταληξίας κ.τ.λ.) για τη σύνθεση θεατρικού κειμένου ή κινηματογραφικού και τηλεοπτικού σεναρίου

 • Αναλύουν με κριτική σκέψη και ενεργητική συμμετοχή έργα σημαντικών θεατρικών συγγραφέων και σεναριογράφων κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών έργων αλλά και συμφοιτητών τους δημιουργώντας μία πρωτότυπη συγγραφική και αναγνωστική - κριτική κοινότητα

 • Αναγνωρίσουν την αξία της πειθαρχημένης και συστηματικής ενασχόλησης με τον θεατρικό, κινηματογραφικό και τηλεοπτικό λόγο

 • Συνθέσουν και να υποβάλουν προσωπικά τους κείμενα, τα οποία θα συζητούν (συμβουλές – καθοδήγηση) με καταξιωμένους δημιουργούς στην πράξη σύμφωνα με την εργαστηριακή λογική της Δημιουργικής Γραφής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πρακτικές αρχές και συμβουλές για τη συγγραφή ενός θεατρικού κειμένου ή ενός κινηματογραφικού, τηλεοπτικού έργου

 • Η δομή της δραματουργίας

 • Θεατρικό κείμενο: το θέμα, η υπόθεση, ο διάλογος, η πλοκή, οι εικόνες, η γλώσσα ως μουσική, η δημιουργία ενός θεατρικού χαρακτήρα, τα μοτίβα και η ανάπτυξη της ιστορίας, τα σχήματα της σκηνής, ο φωτισμός

 • Κινηματογραφικό και τηλεοπτικό σενάριο: τα μέρη και οι κατηγορίες των σεναρίων, η κλιμάκωση, η συνοχή, το κίνητρο, οι συγκρούσεις, τέμπο ή ρυθμός, λόγος και διάλογοι, ηχητικός σχεδιασμός, το περιβάλλον, οι χαρακτήρες, το ύφος, τα κλισέ, το μοντάζ

 • Το θεατρικό κείμενο

 • Το κινηματογραφικό σενάριο

 • Το τηλεοπτικό – διαδικτυακό σενάριο

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΔΓΡ55

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu