ΔΓΡ65: Διπλωματική Εργασία ή/και Πρακτική Άσκηση

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ65

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. των τριών εξαμήνων

Main Menu