ΔΓΡ50: Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΠΑΤΕΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της θεματικής αυτής είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της λογοτεχνίας και να τους μυήσει μέσα από μια στέρεη θεωρητική κατάρτιση στα βασικά ζητήματα της ερμηνευτικής κριτικής αλλά και της δημιουργικής παραγωγής λόγου. Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν βασικές τάσεις της θεωρίας και της κριτικής όπως εκφράστηκαν από γνωστούς διανοητές ή/και Σχολές. Στο πλαίσιο της γνωριμίας με τη θεωρία της δημιουργικής γραφής, θα μελετήσουν εκτενώς τα δομικά στοιχεία των λογοτεχνικών κειμένων και τις αφηγηματικές τεχνικές που τα διέπουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Γνωρίζουν βασικές τάσεις/Σχολές και πρόσωπα που σχετίζονται με τη θεωρίας της λογοτεχνίας και της κριτικής καθώς και της δημιουργικής γραφής.
  • Κατανοούν τα ιδεολογικά συμφραζόμενα που συνέβαλαν στην εμφάνισή τους και τις επιδιώξεις των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων αναφορικά με τη λειτουργία της λογοτεχνίας
  • Εφαρμόζουν διαφορετικές αναγνώσεις/ερμηνείες λογοτεχνικών κειμένων
  • Κατανοούν τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις επιλογές του συγγραφικού υποκειμένου (αφηγητή, οπτικής γωνίας, χαρακτήρων πλοκής κ.ά.)
  • Παραγάγουν διαφορετικά είδη λόγου ποικίλων υφολογικών κατευθύνσεων
  • Έχουν επίγνωση του πεπερασμένου της λογοτεχνικής θεωρίας και να αναστοχάζονται για τη λειτουργία του κάθε κειμένου

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

- Βασικά ζητήματα της θεωρίας της Λογοτεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής: λογοτεχνία, ανάγνωση, ερμηνεία, κριτική αξιολόγηση των κειμένων.

- Τάσεις της θεωρίας και κριτικής: Νέα Κριτική, Φορμαλισμός, Δομισμός και Μεταδομισμός, βιογραφισμός, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες της πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης, καρναβαλική θεωρία, φεμινιστική κριτική, μεταποικιακή κριτική, πολιτισμικές προσεγγίσεις, νέες τάσεις στη Θεωρία της Λογοτεχνίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

- Βασικά ζητήματα της θεωρίας της λογοτεχνίας και της δημιουργικής γραφής: λογοτεχνία, ανάγνωση, ερμηνεία, κριτική αξιολόγηση των κειμένων.

- Τάσεις της θεωρίας και κριτικής: Νέα Κριτική, Φορμαλισμός, Δομισμός και Μεταδομισμός, βιογραφισμός, ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, θεωρίες της πρόσληψης και αναγνωστικής ανταπόκρισης, καρναβαλική θεωρία, φεμινιστική κριτική, μετααποικιακή κριτική, πολιτισμικές προσεγγίσεις, νέες τάσεις στη θεωρία της λογοτεχνίας.

- Δομικά στοιχεία ενός κειμένου: σκηνικό, χαρακτήρες, πλοκή, επιλογή του αφηγητή και της οπτικής γωνίας, χειρισμοί του αφηγηματικού χρόνου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu