ΓΑΛ61: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας

Κωδικός ΘΕ: ΓΑΛ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΑΡΙΝΑ ΒΗΧΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Γαλλική & Ελληνική έως το έτος 2016-17, Γαλλική από το έτος 2017-18

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι κοινοί στόχοι αυτής της ΘΕ είναι,

- Ο προβληματισμός για την έννοια του πολιτισμού και τις σχέσεις του με τη γλώσσα,
- Η ανάλυση εννοιών όπως «στερεότυπα», «ταυτότητα» και «ετερότητα» και των συνεπειών τους για τη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας,
- Η ευαισθητοποίηση των διδασκόντων για την αξιοποίηση της διαπολιτισμικής διαδικασίας στην τάξη της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, με άξονα τη διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα και την πολιτισμική μεσολάβηση,
- Η εξοικείωση των διδασκόντων με την έρευνα, την ανάπτυξη και την κριτική θεώρηση διαπολιτισμικών πόρων, μέσων και εργαλείων χρησιμοποιήσιμων στην τάξη.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΘΕ συνίστανται στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του πολιτισμού στις πολυσχιδείς εκφάνσεις της και ιδιαίτερα σε αυτήν του «συμπεριφορικού» ή καθημερινού πολιτισμού, να εμβαθύνουν στις σχέσεις γλώσσας και πολιτισμού, να ανακαλύψουν την ετερότητα, να συνειδητοποιήσουν τα στερεότυπα και τον εθνοκεντρισμό που υποδαυλίζουν το άνοιγμα προς τους άλλους πολιτισμούς και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών.
Ο πρακτικός προσανατολισμός της ΘΕ, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους διδάσκοντες στα νέα δεδομένα της διδασκαλίας του πολιτισμού, αξιοποιεί τα σχετικά πορίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και προτείνει δραστηριότητες εφαρμόσιμες σε τάξεις, διαφόρων επιπέδων, που αποσκοπούν στην υιοθέτηση πολιτισμικών γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων, καθώς και στην κατάκτηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

α) Σχέσεις μεταξύ γλώσσας και πολιτισμού.
β) Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της απόκτησης / διδασκαλίας της γλώσσας και της απόκτησης / διδασκαλίας του πολιτισμού.
γ) Σχεδιασμός / παραγωγή υλικού για τη διδασκαλία του πολιτισμού / διαπολιτισμού.
δ) Συμβολή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, αξιοποίηση των διαφόρων δικτύων, αξιολόγηση υπαρχόντων υλικών.

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu