Εργαστήρια Φυσικής ΙΙ

Έτος: Τέταρτο (4ο)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Kανονισμός Άσκησης Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Main Menu