Εργαστήρια Χημείας Ι

Έτος: Δεύτερο (2ο)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

 

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Kανονισμός Άσκησης Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών

Main Menu