ΦΥΕ40: Κβαντική Φυσική

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος Θ.Ε.:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: 
Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής Θ.Ε.: 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.:
Ο κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει ο φοιτητής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κβαντομηχανικής αποκτώντας παράλληλα υπολογιστικές δεξιότητες, ώστε να μελετήσει φαινόμενα της Ατομικής-Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής δύναται να,
1. Καταλαβαίνει τις θεμελιώδεις αρχές της κβαντικής φυσικής.
2. Εφαρμόζει τη γενική θεωρία σε πληθώρα προβλημάτων δέσμιων καταστάσεων και
απλών διεργασιών σκέδασης.
3. Χαρακτηρίζει και αναλύει τη συμπεριφορά των πυρήνων.
4. Συγκρίνει τα θεωρητικά αποτελέσματα με τα πειραματικά δεδομένα.
5. Κατανοεί τις βασικές αρχές των στοιχειωδών σωματιδίων (φυσικές ιδιότητες,
ταξινόμηση και αλληλεπιδράσεις).
6. Κατανοεί και αξιολογεί μοντέρνα αποτελέσματα που είναι δημοσιευμένα σε ορισμένα
επιστημονικά περιοδικά.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Κβαντομηχανική
2. Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική
3. Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματίων

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την Θ.Ε. είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
ΦΥΕ34

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu