ΦΥΕ41: Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής αυτής ενότητας ο φοιτητής θα είναι ενήμερος της γενικής πορείας της εξέλιξης των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες. Θα συνειδητοποιήσει ότι ενώ τα φυσικά φαινόμενα παραμένουν τα ίδια η ανθρώπινη προσέγγιση και η ερμηνεία τους ποικίλει στην διάρκεια της ιστορίας!

Ειδικότερα, ο φοιτητής θα γνωρίσει την ιστορία της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, και χαρακτηριστικές «περιπέτειες» στην προσέγγιση της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων από τον άνθρωπο.

Ο φοιτητής θα γνωρίσει επίσης την υποδοχή που είχαν προταθείσες ερμηνείες από την επιστημονική κοινότητα και την δομημένη κοινωνία. Θα συνειδητοποιήσει ότι το πεδίο της επιστημονικής έρευνας είναι ανοικτό στο μέλλον και επιφυλάσσει εκπλήξεις που οδηγούν σε ανατροπές καθιερωμένων αντιλήψεων, προτύπων, θεωριών.

Δεξιότητες

Γενικές δεξιότητες:

Γενική γνώση του πεδίου των φυσικών επιστημών.

Ικανότητα μάθησης, δημιουργικότητα.

Ικανότητα κριτικής & αυτοκριτικής. Διεπιστημονικότητα.

Γραπτή & προφορική επικοινωνία. Ύπαρξη ηθικού κώδικα στην επιστήμη. Χρήση μιας δεύτερης γλώσσας.

Ειδικές δεξιότητες:

Γνώση και κατανόηση θεωριών για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων. Απόκτηση κουλτούρας φυσικής (Physics culture)

Απόκτηση δεξιοτήτων χρησίμων για την διδασκαλία της φυσικής.

Γνώση της χρονικής εξέλιξης θεωριών, μοντέλων, προτύπων.

Εξοικείωση με την αναζήτηση και την αξιολόγηση πληροφοριών

Σφαιρική γνώση της φυσικής – εννοιολογική προσέγγιση.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της Γενικής Φυσικής και ειδικών θεμάτων Κυματικής, Θερμοδυναμικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κβαντικής & Μοντέρνας Φυσικής.

Περιεχόμενα

Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας (με έμφαση στους αρχαίους χρόνους, τους Άραβες(10ος-12ος αι), την Επιστημονική Επανάσταση(16ος 17ος αι & την μοντέρνα φυσική).

Ιστορία της Βιολογίας (αντιλήψεις για τα φαινόμενα της ζωής στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, αναγέννηση, σύγχρονη εποχή).

Φιλοσοφία της Επιστήμης (Φιλοσοφικά ρεύματα, Ιστορική διάσταση στην φιλοσοφία της επιστήμης, σύγχρονες τάσεις στην φιλοσοφία της επιστήμης, Εννοιολογική προσέγγιση.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Ιστορία της Φυσικής & Χημείας
2. Ιστορία της Βιολογίας
3. Φιλοσοφία της Επιστήμης

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu