ΦΥΕ34: Κλασική Φυσική ΙΙ

Κωδικός ΘΕ: ΦΥΕ34

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
20

Τύπος ΘΕ: 
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική περιγραφή

Προσφέρει τις βασικές γνώσεις στο φοιτητή σχετικά με (α) τις συζευγμένες ταλαντώσεις και τα Κύματα  (β) την Ειδική Σχετικότητα και τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας (γ) τις αρχές της Κβαντομηχανικής και της Πυρηνικής Φυσικής καθώς και τις εφαρμογές τους στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής  θα είναι σε θέση:

  • Να επιδεικνύει κατανόηση των συζευγμένων ταλαντώσεων και να εφαρμόζει τις μαθηματικές τεχνικές προσδιορισμού των συχνοτήτων και σχετικών πλατών των  κανονικών τρόπων ταλάντωσης για να επιλύσει σχετικά προβλήματα.
  • Να επιδεικνύει κατανόηση  των βασικών αρχών και φαινομένων της Κυματικής όπως τα Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, τη Συμβολή και Περίθλαση και τη Γεωμετρική Οπτική και είναι σε θέση να τις εφαρμόζει για να επιλύει σχετικά προβλήματα.
  • Να επιδεικνύει κατανόηση  των αρχών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, των συνεπειών αυτής όπως η διαστολή του χρόνου, η συστολή του μήκους και η μετατόπιση Doppler, να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς Lorentz και τους σχετικιστικούς ορισμούς ποσοτήτων όπως η ορμή και ενέργεια και να είναι σε θέση να τα εφαρμόζει για να επιλύει σχετικά προβλήματα. Να περιγράφει τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας.
  • Να περιγράφει  τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν στην εισαγωγή της κβαντικής μηχανικής καθώς και των βασικών εννοιών και αρχών αυτής όπως η κυματοσυνάρτηση και η σύνδεσή της με την πυκνότητα πιθανότητας, η εξίσωση του Schrödinger, η απροσδιοριστία, ο δυϊσμός  σωματιδίου-κύματος και να αναγνωρίζει και κατανοεί τις λύσεις της εξίσωσης του Schrödinger για προβλήματα που αφορούν είτε σε μονοδιάστατα δυναμικά όπως απειρόβαθο πηγάδι, το σκαλοπάτι, ο αρμονικός ταλαντωτής, είτε στο τριδιάστατο δυναμικό Coulombκαι  των συνεπειών τους όπως η κβάντωση της ενέργειας και της στροφορμής, το φαινόμενο σήραγγας και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα  και να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.
  • Να περιγράφει τους νόμους της στατιστικής που διέπουν την συμπεριφορά των διαφόρων ειδών σωματίων (μποζόνια, φερμιόνια) και να μπορεί να τους χρησιμοποιεί για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα,  και να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.
  • Να περιγράφει τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας για τα Άτομα, Μόρια και Στερεά όπως ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων, τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης και η θεωρία ζωνών καθώς και τις μοντέρνες εφαρμογές της κβαντομηχανικής  όπως το λέιζερ και το τρανζίστορ.
  • Να επιδεικνύει κατανόηση  των βασικών εννοιών και εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής όπως το μοντέλο πυρήνα, τις αποδιεγέρσεις α,β,γ, τη ραδιενέργεια, τη ραδιοχρονολόγηση, τις πυρηνικές αντιδράσεις, την πυρηνική σχάση, τη σύντηξη και να  γνωρίζει τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της φύσης και τα Στοιχειώδη Σωματίδια ως θεμελιώδεις λίθους της ύλης και να τις εφαρμόζει για να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Ηλεκτρομαγνητισμός

2. Σχετικότητα

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση:
Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

 

Main Menu