ΔΤΕ61: Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

Κωδικός ΘΕ: ΔΤΕ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι της θεματικής Ενότητας είναι,

- Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για τις παραμέτρους σχεδίασης, λειτουργίας και προώθησης του Τουριστικού Μάρκετινγκ.
- Να κατανοήσουν την οργανωτική και λειτουργική διάσταση των Εθνικών και Περιφεριακών Σχεδίων Μάρκετινγκ.
- Να γνωρίσουν την λειτουργική διασύνδεση Διαφήμισης, Δημοσίων Σχέσεων και Προώθησης Πωλήσεων στον Τουρισμό.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,

- Εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες του τουριστικού μάρκετινγκ.
- Αναλύουν με κριτική προσέγγιση τη διαδικασία εκπόνησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ.
- Αναπτύσσουν μικρής έκτασης έρευνες αγοράς σε πραγματικές συνθήκες.
- Αναλύουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά στον τουρισμό.
- Αναπτύσσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας και προώθησης τουριστικού μάρκετινγκ.
- Κατανοούν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής του μάρκετινγκ σε διαφορετικούς κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

1. Βασικές αρχές Τουριστικού Μάρκετινγκ
2. Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Μάρκετινγκ
3. Προώθηση πωλήσεων στον Τουρισμό
4. Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό
5. Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ
6. Μάρκετινγκ επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής
7. Μάρκετινγκ Πρακτορείων και Tour Operators: Μελέτες περίπτωσης (διεθνείς, ελληνικές)

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ! 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ! 

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu