ΤΡΑ61 Στρατηγική Τραπεζών

Κωδικός ΘΕ: ΤΡΑ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΜΙΤΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει τον φοιτητή στη χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών και τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, στη θεωρία χαρτοφυλακίου και τις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την περάτωση της ενότητας ο φοιτητής θα μπορεί να,
1: Αναγνωρίζει, κατηγοριοποιεί και να εκτιμά τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας
2: Πραγματοποιεί τους αναγκαίους υπολογισμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν τις διοικητικές αποφάσεις
3: Αναπτύξει εκτεταμένη γνώση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις των τραπεζών
4: Συνθέτει κριτικά τα ευρήματα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας
5: Κατανοήσει το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες
6: Εφαρμόζει τεχνικές διαχείρισης κινδύνου
7: Επιδείξει πρακτική κατανόηση των απαιτούμενων ποσοτικών τεχνικών που απαιτούνται για μία επιτυχή καριέρα στον τραπεζικό τομέα

Μαθησιακά αποτελέσματα ανά επίπεδο μάθησης:
1. Γνώση : Αναγνωρίζει
2. Κατανόηση : Πραγματοποιεί, Κατανοεί
3. Εφαρμογή : Αναπτύξει, Εφαρμόζει, Επιδείξει
4. Ανάλυση : Κατηγοριοποιεί
5. Σύνθεση : Συνθέτει
6. Αξιολόγηση : Εκτιμά

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:
α) Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου
β) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
γ) Ειδικές Μορφές Πίστης

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:
Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu