Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (ΕΘΕ): Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Εκτύπωση

 

Η Ε.Θ.Ε. «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων:

ΠΛΗΨΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων Ι

ΠΛΗΨΙΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων ΙΙ

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Ψηφιακή Σχεδίαση

2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3. Μικροεπεξεργαστές

Κωδικός ΕΘΕ: ΠΛΗΨΙ & ΠΛΗΨΙΙ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6 έκαστος κύκλος (πρόσθετες των 240 που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος)

Τύπος ΕΘΕ: Προαιρετική

Χαρακτηρισμός ΕΘΕ:

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Προαπαιτούμενα: Ολοκλήρωση ή παράλληλη φοίτηση στη ΘΕ ΠΛΗ21

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Η Εργαστηριακή Εξάσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων στην Πάτρα και ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερών.

Κανονισμός ΠΛΗ ΕΘΕ Ι

Κανονισμός ΠΛΗ ΕΘΕ ΙΙ