ΠΛΗ20: Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Κωδικός ΘΕ: ΠΛΗ20

Πιστωτικές Μονάδες ECTS:
18

Τύπος ΘΕ:
Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται:
Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Γλώσσα Διδασκαλίας:
Ελληνική

Γενική
Περιγραφή της ΘΕ: Ο σκοπός της ΘΕ είναι να διδαχθεί ο φοιτητής κάποια κεφάλαια των Μαθηματικών που είναι απολύτως απαραίτητα στην θεμελίωση της Επιστήμης της Πληροφορικής. Η ΘΕ περιλαμβάνει λοιπόν την «Μαθηματική Λογική», που είναι το βασικό εργαλείο αυστηρής συμπερασματολογίας και θεμελίωσης της Πληροφορικής. Περιλαμβάνει επίσης και κλασικά κεφάλαια Διακριτών Μαθηματικών, τα οποία σε αντίθεση με τα Συνεχή Μαθηματικά επιβάλλουν ιδιαίτερο τρόπο σκέψης πολύ κοντά στις απαιτήσεις της Πληροφορικής. Το βασικό αποδεικτικό εργαλείο εδώ είναι η Μαθηματική Επαγωγή, τα δε προβλήματα απαιτούν πολλές φορές ξεχωριστές μεθόδους αντιμετώπισης. Οι δομές και τα αντικείμενα των Διακριτών Μαθηματικών εφαρμόζονται άμεσα στις θεμελιώσεις της Πληροφορικής, όπως στην Θεωρία Αλγορίθμων και στις Δομές Δεδομένων. Έμφαση, τέλος, δίνει η ΘΕ (στο τρίτο βιβλίο που περιλαμβάνει) στη Θεωρία Γραφημάτων, η οποία είναι ίσως το κεφάλαιο των Διακριτών με τις περισσότερες εφαρμογές στην Πληροφορική, μιας και τα Γραφήματα μοντελοποιούν πολύ αποτελεσματικά πολλά προβλήματα από διαφορετικούς κλάδους της Πληροφορικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να,
- Γνωρίζουν τις βασικές τεχνικές απαρίθμησης της συνδυαστικής, τις βασικές έννοιες της προτασιακής και κατηγορηματικής λογικής και τις βασικές έννοιες της θεωρίας γραφημάτων.
- Να κατανοούν την μορφή διαφόρων προβλημάτων απαρίθμησης, τις εκφραστικές δυνατότητες και όρια των προτασιακών και πρωτοβάθμιων τύπων και κάποιες ενδιαφέρουσες ιδιότητες των γραφημάτων.
- Να επιλύουν προβλήματα απαρίθμησης διαφόρων ειδών, ελέγχουν και αποδεικνύουν ιδιότητες των προτασιακών και πρωτοβάθμιων τύπων και επιλύουν προβλήματα θεωρίας γραφημάτων με έμφαση στην χρήση μαθηματικής επαγωγής.
- Μοντελοποιούν διάφορα προβλήματα σαν προβλήματα απαρίθμησης ή/και θεωρίας γραφημάτων.
- Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν βασικούς αλγορίθμους και τεχνικές στην λογική και στην θεωρία γραφημάτων.
Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:
1. Διακριτά Μαθηματικά
2. Θεωρία γραφημάτων
3. Μαθηματική Λογική

Διδακτικό υλικό:
Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα:
Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις ΘΕ ΠΛΗ12 και ΠΛΗ20 ή ΠΛΗ20 και ΠΛΗ30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ12 ή την ΠΛΗ20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων.

Μέθοδος Διδασκαλίας:
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή έξι Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Στη Θ.Ε. διεξάγεται εμβόλιμη/ενδιάμεση εξέτασηΧρήσιμες Συνδέσεις:
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο για τη Θεματική Ενότητα «Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική» http://edu.eap.gr/pli/pli20.

Main Menu