ΠΛΗΨΙΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων

Η Ε.Θ.Ε. «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

1. Ψηφιακή Σχεδίαση

2. Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3. Μικροεπεξεργαστές

Κωδικός ΕΘΕ: ΠΛΗΨΙΙ

Κύκλος: Δεύτερος (2ος)

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 6

Τύπος ΕΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΕΘΕ: 

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Προαπαιτούμενα: να έχει προηγηθεί εγγραφή στην ΕΘΕ ΠΛΗΨΙ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

 

Η Εργαστηριακή Εξάσκηση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων στην Πάτρα και ολοκληρώνεται σε διάστημα δύο (2) συνεχόμενων ημερών.

 

Κανονισμός ΠΛΗ ΕΘΕ ΙΙ.

Main Menu