ΔΙΑ60: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων


Κωδικός ΘΕ:
ΔΙΑ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Συντονιστής ΘΕ: Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της σειράς  μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να,
-έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Αστικών Υγρών αποβλήτων και να έχουν πληροφορηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στα υγρά απόβλητα και την περιβαλλοντική προστασία.
-εχουν κατανοήσει την προεργασία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων
- είναι ικανοί στο σχεδιασμό μονάδας επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων
-έχουν κατανοήσει τα ποιοτικά-ποσοτικά χαρακτηριστικά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων καθώς επίσης τις φυσικές, χημικές, βιολογικές διεργασίες επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων
-έχουν κατανοήσει τρόπους και μεθοδολογίες διάθεσης και επαναχρησιμοποίησης αστικών και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων αλλά και αντίστοιχες των υγρών γεωργικών αποβλήτων
-είναι ικανοί να εκτιμήσουν τα υγρά απόβλητα μεταλλευτικής-μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς επίσης και την αποφυγή ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

1. Αστικά λύματα
2. Βιομηχανικά υγρά απόβλητα
3. Γεωργικά απόβλητα

Διδακτικό υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ. 

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu