Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Εκτύπωση

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσφορά γνώσεων γύρω από την εξέλιξη της Eυρώπης και του Πολιτισμού της, δηλαδή, συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του ευρωπαϊκού πεδίου και της κουλτούρας του.

To προπτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό" αποτελεί πρωτοτυπία του ΕΑΠ και συμβάλλει αποφασιστικά στον εκσυγχρονισμό και στην ανανέωση του περιεχομένου σπουδών της Ανωτάτης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά ένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο συγκροτεί και προσφέρει ολοκληρωμένες προπτυχιακές Ευρωπαϊκές σπουδές με έμφαση σε θέματα Πολιτισμού υπό την ευρεία επιστημονική έννοια του όρου. Όσα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα λειτουργούν μέχρι τώρα προσφέρονται σε μεταπτυχιακό επίπεδο αλλά, γι’ αυτό, κρίνονται ως αρκετά επιμερισμένα ως προς το περιεχόμενο και την εμβέλειά τους, ή αναφέρονται κυρίως σε σπουδές ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα αυτό του ΕΑΠ το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, περιλαμβάνει ευρύ συνδυασμό τόσο καθιερωμένων όσο και καινούργιων γνωστικών αντικειμένων και θεμάτων, με σκοπό να προσεγγίζονται τα βασικά συστατικά και οι κεντρικές διαδικασίες που διαμόρφωσαν διαχρονικά αυτό που ονομάζεται Ευρωπαϊκό φαινόμενο. Κεντρικοί στόχοι του προγράμματος είναι α) ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών του Προγράμματος, β) η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητάς τους, γ) η δυνατότητα να κατανοούν τη σημερινή ευρωπαϊκή πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι βιώνουν ως πολίτες της Ελλάδας και της Ευρώπης, δ) η δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τη σημασία υπερεθνικών διαδικασιών. Άλλος στόχος είναι η ε) παρουσίαση της διαδικασίας σχηματισμού της πολυ-πρισματικής εικόνας του Ευρωπαϊκού φαινομένου και πολιτισμού που καθορίζει και τη σημερινή φυσιογνωμία της Ευρώπης.

 Στα συγγράμματα που έχουν συνταχθεί ειδικά για το πρόγραμμα και τα οποία συνοδεύονται από ευρεία βιβλιογραφία, είτε με τη μορφή παραλλήλων κειμένων, είτε ως αυτοτελή συγγράμματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και μπορούν να αναζητηθούν και στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, αναλύονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης δράσης και ζωής σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης –όπως π.χ. η δημογραφία, το κλίμα, η γεωγραφία, η κοινωνική οργάνωση, οι θεσμοί, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων, η οικονομία, οι συσσωματώσεις, η γνώση, η καθημερινή ζωή σε όλες της τις εκφάνσεις και εκφράσεις, αλλά και τα προϊόντα της ανθρώπινης δράσης όπως η φιλοσοφία, η επιστήμη, η τέχνη, η πολιτική η οικονομία, η δομή των κοινωνιών κ.ά. Ανιχνεύονται, επίσης, αφενός, οι σημαντικές τομές και μεταβολές, αλλά και οι σιωπηλές συνέχειες της μακράς διάρκειας της ιστορίας, αφετέρου. Οι ψηφίδες αυτές του πολύπλοκου και γοητευτικού ευρωπαϊκού μωσαϊκού διαχέονται στις βασικές θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το Πρόγραμμα, όπως, Γενική Ευρωπαϊκή Ιστορία, Οικονομική κα Κοινωνική Ιστορία, Φιλοσοφία, Επιστήμες και Τέχνες, Γεωγραφία, Μεσαιωνικός και Δυτικός Κόσμος, καθώς και σε άλλες ενότητες που διαπραγματεύονται ειδικότερα θέματα και μεγάλες συζητήσεις. Η διάρθρωση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια ανοικτή ιστορική προσέγγιση που καθιστά τα μαθήματα ιστορίας (Γενική Ιστορία και Κοινωνική/Οικονομική Ιστορία) κεντρικά. Η ολοκλήρωση του Προγράμματος επιτρέπει σε όποιους ενδιαφέρονται να εξειδικευθούν και να εμβαθύνουν σε κάποιον από τους τομείς αυτούς, να προχωρήσουν σε παράπλευρες μελέτες έχοντας κατακτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες, να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην εργασία τους, να διευρύνουν την κριτική ικανότητα και την πνευματική καλλιέργειά τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης και ως προς τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο ανταγωνισμός για τους νέους αυξάνει, η επικοινωνία καταργεί τα σύνορα. Ενεργός πολίτης  είναι ο μορφωμένος πολίτης, ο οποίος χρειάζεται να διαθέτει αίσθηση και γνώση του ευρύτερου περιβάλλοντος, δυνατότητες ισότιμης επικοινωνίας, συνεργασίας και ίσων ευκαιριών.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση,
- Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης», τις μεταβολές στα γεωγραφικά της όρια και στα σύνορα των εθνών κρατών, και τις συνακόλουθες πολιτισμικές μεταβολές στην ιστορική πορεία.
- Να προσδιορίζουν τα στάδια κοινωνικο-οικονομικής και πολιτισμικής εξέλιξης στην Ευρώπη και στα έθνη κράτη που την απαρτίζουν.
- Να προδιορίζουν βασικές συνιστώσες του πολιτισμού της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων τόσο των διαχρονικών χαρακτηριστικών της πνευματικής καλλιέργειας (civilization), όσο και της χωρικής διαφοροποίησης και εναλλαγής πολιτιστικών ρευμάτων (culture).
- Να αναλύουν κριτικά την κάθε μία από συνιστώσες αυτές στην ιστορική τους πορεία, γεωγραφία και χωρικότητα: τις τέχνες, τις επιστήμες, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την εκπαίδευση, τις πολιτικές ιδεολογίες και μεταβολές στην ευρωπαϊκή ταυτότητα, τους θεσμούς της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα συστήματα κοινωνικο-οικονομικής συγκρότησης και  πολιτιστικής επικοινωνίας.
- Να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες μετάδοσης γνώσεων και σύνθεσης μικρών δοκιμίων για τις εξελίξεις της κάθε συνιστώσας του ευρωπαϊκού πολιτισμού από το μεσαίωνα και τη συγκρότηση του έθνους κράτους μέχρι την αποικιοκρατία και την παγκοσμιοποίηση.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών:
240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 22 Humanities
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco: 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232  Literature and linguistics        

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0228- Humanities/ interdisciplinary programme


Η διάρθρωση του προγράμματος

 


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ


Συντονιστές ΘΕ

ΕΠΟ10   ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΕΠΟ11   ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΕΠΟ12   ΚΟΥΡΛΙΟΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΠΟ20   ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΠΟ21   ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΕΠΟ22   ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΠΟ30   ΤΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΟ31   ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΠΟ32   ΠΑΛΗΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΠΟ33   ΠΑΣΣΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ

ΕΠΟ41   ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΠΟ42   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΠΟ43   ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 


Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 600

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 


 Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
 Ανδρέας Καβαλιεράτος, Σεβαστιανή Σταυροπούλου, Οικονόμου Δημήτρης

τηλ: 2610 367328, 2610 367313, 2610 367314  - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες
τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟ


ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EΠΟ