ΕΑΓ 53: Προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου: Θεωρητικές προσεγγίσεις

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 53

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

  1. Εισαγωγή στα αναπτυξιακού τύπου προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
  2. Θεωρητικό πλαίσιο των προβλημάτων προφορικού λόγου
  3. Θεωρητικό πλαίσιο των αναπτυξιακού τύπου προβλημάτων στο γραπτό λόγο

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • γνωρίζουν και να περιγράφουν το ευρύ φάσμα των αναπτυξιακών διαταραχών καθώς και τα προβλήματα που αυτές δημιουργούν στην ανάπτυξη και εξέλιξη του προφορικού και του γραπτού λόγου
  • γνωρίζουν τις κατηγορίες, τα αίτια  και τα κλινικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων του  προφορικού λόγου
  • γνωρίζουν τις κατηγορίες και να περιγράφουν τα αίτια και τα συμπτώματα των προβλημάτων του γραπτού λόγου στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτούνται οι ΘΕ ΕΑΓ50 & ΕΑΓ51

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu