ΕΑΓ61: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στα προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 61

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονίστρια ΘΕ: Μουζάκη Αγγελική 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με προβλήματα προφορικού λόγου
 2. Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε άτομα με προβλήματα γραπτού λόγου
 3. Διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με προβλήματα   προφορικού και γραπτού λόγου

Μαθησιακά αποτελέσματα: 

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής από το 2018-2019):

Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας ΕΑΓ61, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρεμβάσεων για μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα προφορικού λόγου
 • περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρεμβάσεων για μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα γραπτού λόγου στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης για μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
 • περιγράφουν τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
 • περιγράφουν τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

Μαθησιακά αποτελέσματα (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018):

Με την ολοκλήρωση αυτής της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να είναι ικανοί να:

 • περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των διαταραχών προφορικού λόγου
 • περιγράφουν και να σχεδιάζουν το περιεχόμενο προγραμμάτων παρεμβάσεων για άτομα με προβλήματα γραπτού λόγου στο πλαίσιο των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 • εφαρμόζουν προγράμματα παρέμβασης για μονόγλωσσους και δίγλωσσους/πολύγλωσσους ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
 • περιγράφουν τη διδασκαλία της πρώτης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
 • περιγράφουν τη διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ομιλητές με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

Διδακτικό υλικό:

Προαπαιτούμενα: 

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-2017 δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.
Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτούνται οι ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Main Menu