ΕΑΓ 62: Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ)

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 62

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προδιαγραφές Πρακτικής Άσκησης:

Η Πρακτική Άσκηση θα διεξάγεται σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου και θα ακολουθεί τα κάτωθι στάδια:

  • Παρατήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικών συνεδριών) σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου, σε δομές όπως Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, ΚΕΔΔΥ, και άλλους δημόσιους φορείς παροχής παρόμοιων υπηρεσιών
  • Εποπτευόμενη συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές)
  • Εποπτευόμενη αυτοδύναμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε άτομα/παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές)

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας Πρακτικής Άσκησης (ΕΠΑ), οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

  • έχουν εξοικειωθεί με τις δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
  • έχουν λάβει μέρος ως παρατηρητές σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε δομές που παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές
  • να είναι ικανοί να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

Προαπαιτούμενα:

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτούνται οι ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53 & ΕΑΓ61

Main Menu