ΕΑΓ 62: Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ)

ΕΑΓ 62: Ενότητα Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ)
Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 62
Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 30
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Συντονιστής ΘΕ: ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Προδιαγραφές Πρακτικής Άσκησης:
Η Πρακτική Άσκηση (Π.Α.) αποτελείται από παρακολούθηση εκ μέρους των φοιτητών θεματικών εβδομάδων μέσα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα, παρουσίες σε δημόσιες δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με διαταραχές προφορικού και γραπτού λόγου, σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ανατροφοδότηση, εφαρμογή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και συγγραφή τελικής γραπτής εργασίας. Κατά την Π.Α. δίνεται έμφαση στην παρατήρηση και καταγραφή των διαδικασιών αξιολόγησης και αντιμετώπισης, στη συνέχεια δε, στην αυτόνομη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών. Σημαντικό μέρος της Π.Α. σχετίζεται με την ανάπτυξη κατάλληλου υλικού για τις διαδικασίες αξιολόγησης και υποστήριξης.
Συγκεκριμένα η Π.Α. ακολουθεί τα κάτωθι στάδια:

Παρακολούθηση μαθημάτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα (πάνω στην αξιολόγηση και εκπαιδευτική παρέμβαση)

Παρουσία σε δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (παρατήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης και εκπαιδευτικής παρέμβασης σε άτομα/ παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου)

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης (με εποπτεία)

Εποπτευόμενη εκπαιδευτική παρέμβαση σε άτομα/ παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου (στις παραπάνω δομές)

Εποπτευόμενη αυτοδύναμη αξιολόγηση και παρέμβαση σε άτομα/ παιδιά με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου ( στις παραπάνω δομές)

Ανατροφοδότηση και συγγραφή τελικής εργασίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Με την ολοκλήρωση της Ενότητας Πρακτική Άσκηση (ΕΠΑ), οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να:

- έχουν εξοικειωθεί με τις δομές αξιολόγησης και υποστήριξης ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου

- έχουν λάβει μέρος, ως παρατηρητές, σε διαδικασίες αξιολόγησης και παρέμβασης (θεραπευτικές συνεδρίες) για άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου σε δομές στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές

- να είναι ικανοί να συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης και να σχεδιάζουν κατάλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διαταραχών/δυσκολιών αυτών

- να είναι ικανοί να αναπτύσσουν το κατάλληλο υλικό για τις δραστηριότητες αυτές

- να είναι ικανοί να αξιολογούν τις διαδικασίες και να αυτοαξιολογούνται ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτές 

- να είναι ικανοί να παρέχουν αυτόνομες υπηρεσίες αξιολόγησης και παρέμβασης σε άτομα με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου 

 
Προαπαιτούμενα: Για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17, αλλά και με έτος εισαγωγής 2017-2018 προαπαιτούνται οι Θ.Ε. ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53, ΕΑΓ60 & ΕΑΓ61

Main Menu