ΕΑΓ 63: Διπλωματικής Εργασίας

Κωδικός ΘΕ: ΕΑΓ 63

Πιστωτικές Μονάδες  ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα:

Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2017-2018, προαπαιτούνται οι ΘΕ ΕΑΓ50, ΕΑΓ51, ΕΑΓ52, ΕΑΓ53, ΕΑΓ60 & ΕΑΓ61

Main Menu