Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Σκοπός/ Περιγραφή

 

Σκοπός / Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες και επαγγελματίες του δημοσιογραφικού χώρου. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Παράλληλα, απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονταν, εργάζονται ή σκοπεύουν να εργασθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Στόχος του είναι να τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. 

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία και το ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική κοινωνία, να αναλύουν κριτικά τη συνθετότητα και τις προκλήσεις της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, να εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας,  προκειμένου να προσεγγίσουν κρίσιμους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος , να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία/μέσα για την εκπόνηση, σύνθεση και κοινοποίηση σε πολλαπλές πλατφόρμες των δημοσιογραφικών τους προϊόντων ενώ οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το επίπεδο της δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ποικιλόμορφων θεσμών ενημέρωσης. Επίσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης: η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 150

Γίνονται δεκτοί:

-  απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας

- απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

- απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης

-  απόφοιτοι ΤΕΙ του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ Αγωγής

-  απόφοιτοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής

-  πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ, τμημάτων των ΤΕΙ.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2 καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α Αποφοίτους/πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

β. Αποφοίτους/πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ (ή το ΔΟΑΤΑΠ)  ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΣΔΣ50.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων, εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αρχίζει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής ολοκλήρωση του συνόλου των Θεματικών Ενοτήτων, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ΜΠΣ. (ερευνητικών και διδακτικών) καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

Βαμβακάς Βασίλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πασχαλίδης Γρηγόρης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Φραγκονικολόπουλος Χρήστος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Διδάσκοντες

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συντονιστές ΘΕ

ΣΔΣ50    ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΣΔΣ51    ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΔΣ52    ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΔΣ53    ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΔΣ60    ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΔΣ61    ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε: 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Κωνσταντίνος Πανουτσόπουλος

Τηλ: 2610 367316 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες 

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΔΣ50 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΔΣ51 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΔΣ52 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΔΣ53 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΔΣ60 ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΔΣ61 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Main Menu