ΔΓΡ51: Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος – 20ος αιώνας)

                               

Κωδικός ΘΕ: ΔΓΡ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΔΕΤΖΩΡΤΖΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Βασικός στόχος της ΘΕ είναι να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μια στέρεη γνώση της ευρύτερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον 18ο έως και τον 20ό αιώνα, εστιάζοντας σταδιακά σε βασικούς σταθμούς της εξελικτικής της πορείας (καλλιτεχνικά ρεύμα και σχολές/συγγραφείς, πνευματικές τάσεις και ιδεολογικές προεκτάσεις) και εμβαθύνοντας στα λογοτεχνικά φαινόμενα και είδη μέσω της διερεύνησης των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Η περιοδική εστίαση σε έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας και η συγκριτική μελέτης τους εντάσσονται επίσης στους στόχους της εν λόγω ΘΕ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

  • Αναγνωρίζουν τα εκάστοτε είδη του γραπτού (πεζού ή ποιητικού) λόγου που αναπτύχθηκαν από βασικά λογοτεχνικά ρεύματα στην Ευρώπη μεταξύ 18ου και 20ού αιώνα

  • Αναπτύσσουν με κριτική σκέψη τις αφηγηματικές τεχνικές και τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών ειδών του γραπτού λόγου

  • Μελετούν συγκριτικά τις κύριες εκφάνσεις των λογοτεχνικών ρευμάτων ανά χώρα, καθώς και των λογοτεχνικών ειδών ανά λογοτεχνικό ρεύμα

  • Αναλύουν με επάρκεια έργα σημαντικών συγγραφέων της Ευρωπαϊκής Γραμματείας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

  • Βασικοί σταθμοί της εξελικτικής πορείας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος-20ός αι.): Καλλιτεχνικά ρεύματα, πνευματικές τάσεις και συγγραφείς

  • Διερεύνηση των εκάστοτε κοινωνικών, αισθητικών, πολιτισμικών παραμέτρων

  • Εξοικείωση με νέες αφηγηματικές μορφές, νέα είδη του ποιητικού λόγου και της δραματουργίας

  • Εστίαση σε κορυφαίους συγγραφείς και έργα που εντάσσονται στον «κανόνα» της Ευρωπαϊκής Γραμματολογίας (18ος-20ός αιώνας)

  • Συγκριτική μελέτη λογοτεχνικών κειμένων σε συγχρονικό ή διαχρονικό πλαίσιο, βάσει της θεματικής, της ειδολογικής δομής και των ιδεών που πραγματεύονται.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu